...

  • Opublikowano: 11/01/2017

Cooperation on Mobility in Europe – COME! – Erasmus+  -  Partnerstwo Strategiczne

(Projekt realizowany w latach 2016-2018)

                                
   
Społeczne Gimnazjum Hispaniola  w grupie szkół europejskich współpracujących w ramach projektu wielostronnego między szkołami.
Od dnia 1 października 2016 do 30 września 2018 Społeczne Gimnazjum Hispaniola  uczestniczy w projekcie wielostronnym w ramach programu   Erasmus+   - Partnerstwo Strategiczne
 
Partnerstwo Strategiczne szkół w ramach programu Erasmus+ koncentruje się na różnych formach mobilności oraz dotyczy różnych form migracji w przeszłości i w czasach współczesnych. Projekt pomaga młodzieży zrozumieć,  że każdy naród europejski został ukształtowany przez imigrację w wieloraki sposób,  oraz że populacja każdego w krajów wchłonęła różne grupy etniczne uważane początkowo za obcych przez większość społeczeństwa. W ten sposób projekt stara się pomóc przezwyciężyć wszelakie uprzedzenia wobec imigrantów czy uchodźców, którzy przybyli do Europy w ostatnich miesiącach.
Dodatkowo projekt stara się uświadomić młodym ludziom, że mobilność jest zasadniczym komponentem dzisiejszego świata pracy. Mobilność towarów, usług i pracowników może być uważana za fundament obecnego europejskiego systemu ekonomicznego,  w którym znajomość  języków obcych jak i wiedza międzykulturowa jest bardzo istotna.
W ten sposób Projekt Erasmus + COME!  stara się pomóc młodzieży akceptować różnorodność etniczną, uczulić ich na los uchodźców jak też i zwiększyć ich międzykulturowe umiejętności.
Oprócz regularnej pracy projektowej w szkołach uczestniczących w projekcie, młodzież będzie wspólnie uczestniczyć w czterech spotkaniach projektowych - European Mobility Days, które będą miały miejsce w każdej ze szkół partnerskich. Dzięki temu nasi uczniowie będą mieli szansę osobiście zaznajomić się ze szkołami swoich kolegów i koleżanek, razem pracować nad celami projektu oraz nawiązać nowe znajomości.
 
Naszymi partnerami są:
Gymnasium Bad Nenndorf – Europaschule                                http://www.gymbane.de/index.php?id=664
 
 
Colegio Compañía de María - Santiago de Compostela            http://ciamariasantiago.org/index.php/gl/
 
 
Collège Wilbur Wright - Champagné                                            http://clg.wwright.sarthe.e-lyco.fr
 
 
Mariusz Kozłowski
Bartek Pielak
Projekty: