Opłaty

Od stycznia 2016r. czesne za naukę w Społecznym Gimnazjum Hispaniola wynosi 1130 złotych, płatne przez 12 miesięcy w każdym roku szkolnym – od lipca, poprzedzającego rozpoczęcie nauki w gimnazjum, do czerwca ostatniego roku nauki w nim włącznie. Wpisowe wynosi 1000 złotych.

Społeczne Gimnazjum “Hispaniola”
ul. Zawiszy 13
01-167 Warszawa
Bank Pekao SA
Nr rachunku 75 1240 1037 1111 0010 5395 1475

W przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego lub naukowego przez dziecko.

NALEŻY również zapoznać się z dokumentem ‘Procedura opłat i windykacji’ na stronie Towarzystwa Przyjaciół I SLO:

Procedura Opłat i Windykacji

Opłaty rekrutacyjne:

Kurs-Konkurs - 250 złotych

Egzaminy wstępne poza Kursem-Konkursem, w trakcie roku szkolnego (język hiszpański, język polski, matematyka) – 200 złotych

 

Osoby przyjęte do szkoły składają w sekretariacie następujące dokumenty:

- kwestionariusz (w załączniku)

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

- zaświadczenie o egzaminie szóstoklasisty (oryginał)

- oświadczenie o płatności (w załączniku)

- 4 zdjęcia do legitymacji (30x42 mmm)

- karta zdrowia ucznia