Informacje dla kandydatów

Podstawą naboru do klasy I Hispanioli jest kilkuetapowy egzamin wstępny pod nazwą Kurs-Konkurs. Odbywa się on zawsze wczesną wiosną w danym roku szkolnym. Kandydaci biorą udział w:

- 3 spotkaniach, a na każdym z nich piszą test sprawdzający, oraz wykonują zadania i prezentacje związane z daną dziedziną

- rozmowie kwalifikacyjnej, na której starają się zaprezentować od jak najlepszej strony

Ponadto, na Kursie-Konkursie poznają swoich przyszłych kolegów/koleżanki oraz nauczycieli ze szkoły.

 

Na ocenę końcową procesu rekrutacji do Gimnazjum Hispaniola składają się:

- działania w trakcie Kursu-Konkursu

- udział w e-Zagadkach

- wyniki wstępnych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki, oraz z języka angielskiego LUB hiszpańskiego (dla osób kontynuujących naukę tego języka w gimnazjum)

 

Absolwenci Bednarskiej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej Chocimska, którzy uzyskają rekomendację do bednarskich gimnazjów, są zwolnieni z opłaty za udział w Kursie-Konkursie oraz ze wszystkich egzaminów pisemnych, natomiast muszą wziąć udział w spotkaniu projektowym i w rozmowie. 

 

Ponadto, w ramach Kursu-Konkursu Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyznaniu nagród specjalnych, którymi są stypendia naukowe, czyli częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat czesnego w pierwszym roku nauki.

 

KANDYDACI STARAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE POZA KURSEM-KONKURSEM

Osoby, które chcą starać się o przyjęcie do klas I i II Gimnazjum Hispaniola w trakcie trwania roku szkolnego, muszą uzyskać dobre wyniki ze wstępnych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz języka hiszpańskiego (na poziomie odpowiednim dla danej klasy). Ponadto, osoby starające się o przyjęcie w trakcie trwania I semestru danego roku szkolnego, muszą uiścić następujące opłaty:

- wpisowe

- czesne od miesiąca, od którego rozpoczynają naukę

- czesne za minione wakacje, rozliczane wraz z I semestrem danego roku szkolnego

 

Opłaty rekrutacyjne:

udział w Kursie-Konkursie (tylko kandydaci do klasy I) - 300 złotych

egzaminy wstępne dla osób starających o przyjęcie do klas II i III  (język hiszpański, język polski, matematyka) – 250 złotych

 

Od stycznia 2016r. czesne za naukę w Społecznym Gimnazjum Hispaniola wynosi 1130 złotych, płatne przez 12 miesięcy w każdym roku szkolnym – od lipca, poprzedzającego rozpoczęcie nauki w gimnazjum, do czerwca ostatniego roku nauki w nim włącznie. Wpisowe wynosi 1000 złotych.