Uchwała upamiętniająca Maharadżę Jama Saheba Digvijay Sinhji

  • Opublikowano: 11/03/2016

Dzisiejsze obrady Sejmu RP rozpoczęły się głosowaniem uchwały upamiętniającej Maharadżę Jama Saheba Digvijay Sinhji, patrona naszej szkoły. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W wydarzeniu tym, na zaproszenie Posła Tomasza Rzymkowskiego, pomysłodawcy uchwały, udział wzięli:
- Ambasador Indii w RP, Pan Ajay Bisaria oraz Pierwszy Sekretarz, Pan A.S. Takhi
- delegacja młodzieży z Zespołu Szkół "Bednarska", noszącego również to samo imię, co I SLO

Poniżej cytat z internetowej strony Sejmu RP:
"W przyjętej jednogłośnie uchwale Sejm uczcił pamięć Dobrego Maharadży - opiekuna polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR w czasie II wojny światowej. Jak czytamy w dokumencie, 3 lutego 2016 r. przypadła 50. rocznica śmierci Jama Saheba Shri Digvijaysinhji Ranjitsinhji Jadeja, Maharadży Księstwa Nawanagar, który bezinteresownie pomógł ponad tysiącowi polskich dzieci ewakuowanych ze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich po 24 grudnia 1941 r. – Polskie dzieci, które trafiły do Indii, wyprowadzone zostały z terenów syberyjskich Związku Sowieckiego przez gen. Władysława Andersa do Iranu. Stamtąd były przesiedlane do różnych krajów świata. Około 5 tys. sierot przybyło do Indii. Część młodych Polaków trafiła pod opiekę Dobrego Maharadży, jak zwykli nazywać go podopieczni – czytamy w dokumencie. Sejm, zgodnie z uchwałą, oddał hołd Maharadży za ogromne zasługi oraz wielką bezinteresowność, jaką wykazał się ratując polskie dzieci."

Aktualności: